de actievist

Wie is de actievist?
Steven Cuypers, een freelance regisseur die heel graag "actie!" roept. Maar ook papa van 2 meisjes, foodie en fotograaf.
Wat regisseert de actievist?
Efp-multicamprogramma's, filmische reportages, stijlfilmpjes, af en toe ook reality, fictie, pub en corporate, een beetje vanalles dus.
Zoals?
Kijk even bij referenties en nieuws.
Voor wie?
Vooral voor één, vier en vtm.
Met wie?
Een hoop fantastische mensen, voor- en achter de schermen.
Hoeveel?
Sinds 4 juli 2000 heeft de actievist 19498 minuten televisie gerealiseerd, 1782 mensen mooi gemaakt waaronder 214 bv's, in 23 landen gefilmd en 209.479.000 kijkers gescoord.

CONTACT

email: steven@deactievist.be

mob: +32 477 39 23 88

english version

Who is 'de actievist'?
Steven Cuypers, a belgium-based independent television director who loves to yell "action!". Father of 2 girls, foodie and photographer.
What does 'de actievist' direct/produce?
Mostly big efp-multicam programs, stylish TV clips, corporate movies, fiction, some publicity and reality, a bit of everything actually.
Like what?
Please take a look at 'referenties' and 'niews'.
With whom?
A bunch of fantastic professional people, in front of and behind the camera.
How much?
Since July 4th 2000 'de actievist' has produced 19498 minutes of quality television, beautified about 2162 people, shot in 23 countries and reached 209.479.000 viewers.

copyright

Alle foto's zijn gemaakt door Steven Cuypers/de Actievist, tenzij anders vermeld.  Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Steven Cuypers.

 

All pictures by Steven Cuypers/de Actievist, unless mentioned otherwise.  All rights reserved.  No part of this website may be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted or utilized in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, microfilm, internet or otherwise, without permission in writing from Steven Cuypers.